logo.png

Czujka dymowa przeznaczona jest do wykrywania pożaru w jego początkowym stadium. Współpracuje z elektryczną centralą oddymiania. Montuje się ją w odpowiednim gnieździe. Czujka ta posiada dopuszczenie do stosowania w instalacjach przeciwpożarowych.

CZU 302 - Czujka optyczna z gniazdem

©2021 Rewa Sp. z o.o. | Wszelkie prawa zastrzeżone. | Created by: Michał Kruczek