logo.png

Przycisk oddymiania RPO

Przycisk alarmowy oddymiania służy do ręcznego alarmowego otwarcia klap oddymiających. Współpracuje z elektryczną centralą oddymiania. Ręczny przycisk oddymiania posiada dopuszczenie do stosowania w instalacjach przeciwpożarowych.

ROP 2 - Ręczny przycisk oddymiania

©2021 Rewa Sp. z o.o. | Wszelkie prawa zastrzeżone. | Created by: Michał Kruczek