logo.png

Sterowanie pneumatyczne

Elementem napędowym mechanizmu otwierającego klapę dymową jest siłownik pneumatyczny.
Energię do otwarcia klapy zapewniają naboje gazowe zawierające sprężony CO2. Do sterowania klapami dymowymi niezbędna jest instalacja wykonana z rurek miedzianych lub stali nierdzewnej. Instalacja ta łączy siłowniki pneumatyczne, zamontowane w mechanizmach otwierania z urządzeniami sterującymi. Urządzeniami sterującymi, wyzwalającymi sprężony gaz, są termobezpieczniki oraz skrzynki sterownicze.

W sterowniau pneumatycznym rozróżniamy dwa podstawowe systemy sterowania:

 • Tylko Otwieranie (TO),
 • Otwieranie/Zamykanie (OZ).

Prostszym rozwiązaniem jest system Tylko Otwieranie, charakteryzujący się prowadzeniem tylko jednego ciągu instalacji pneumatycznej, sterującej klapami dymowymi. W systemie tym zdalnie tylko otwieramy klapy dymowe. Zamykanie klap odbywa się ręcznie z poziomu dachu, co może być uciążliwe w eksploatacji.

W systemie Otwórz/Zamknij prowadzone są dwa ciągi instalacji pneumatycznej, sterującej klapami dymowymi. Oprócz zdalnego otwarcia, wywołuje sie również zdalne zamknięcie klap, co znakomicie ułatwia prowadzenie prac serwisowych klap dymowych.

Oprócze większej ilości prowadzenia ciągów instalacji, należy stosować urzadzenia sterujące przynależne do danej grupy sterowania. W opise urządzeń sterujących podawane są informacje czy dane urządzenie pracuje w systemie Tylko Otwieranie, czy w Otwieranie/Zamykanie.

Kolejnym systemem jest zastosowanie sprężonego powietrza jako źródła energi do sterowania klapami dymowymi do funkcji wentylacji. Wymagana wówczas centrala z pierszeństwem CO2 jest sercem całego układu. Naturalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji staje sie zastosowanie skrzynki sterowniczej z grupy Otwórz/Zamknij. Natomiast, gdy nie ma konieczności stosowania gwarantowanego źródła sterowania klapami dymowymi na zamykanie, można zastosować skrzynki sterownicie z systemu Tylko Otwieranie. Energii do zamykania klap dymowych dostarczy sprężone powietrze z istniejącej na obiekcie instalacji.


System 1

 • Otwieranie automatyczne termiczne
 • Połączenie automatyczne (z centrali SAP)
 • Otwieranie z poziomu posadzki
 • Zamykanie z poziomu posadzki
 • Funkcja wentylacji

System 2

 • Otwieranie automatyczne termiczne
 • Połączenie automatyczne (z centrali SAP)
 • Otwieranie z poziomu posadzki
 • Zamykanie z poziomu posadzki
 • Funkcja wentylacji

System 3

 • Otwieranie automatyczne termiczne
 • Połączenie automatyczne (z centrali SAP)
 • Otwieranie z poziomu posadzki
 • Zamykanie z poziomu posadzki
 • Funkcja wentylacji

System 4

 • Otwieranie automatyczne termiczne
 • Połączenie automatyczne (z centrali SAP)
 • Otwieranie z poziomu posadzki
 • Zamykanie z poziomu posadzki
 • Funkcja wentylacji

System 5

 • Otwieranie automatyczne termiczne
 • Połączenie automatyczne (z centrali SAP)
 • Otwieranie z poziomu posadzki
 • Zamykanie z poziomu posadzki
 • Funkcja wentylacji

System 6

 • Otwieranie automatyczne termiczne
 • Połączenie automatyczne (z centrali SAP)
 • Otwieranie z poziomu posadzki
 • Zamykanie z poziomu posadzki
 • Funkcja wentylacji

System 7

 • Otwieranie automatyczne termiczne
 • Połączenie automatyczne (z centrali SAP)
 • Otwieranie z poziomu posadzki
 • Zamykanie z poziomu posadzki
 • Funkcja wentylacji
©2021 Rewa Sp. z o.o. | Wszelkie prawa zastrzeżone. | Created by: Michał Kruczek