logo.png

System SOP 2

Inne systemy - zobacz więcej

Klapa dymowa z napędem za pomocą sprężyn gazowych z zatrzaskiem z możliwością podpięcia centrali SAP

Elementem napędowym mechanizmu otwierającego klapę dymową są sprężyny gazowe.
Integralnym urządzeniem tego rodzaju klapy dymowej jest zatrzask utrzymujący klapę w pozycji zamkniętej lub spełniająca tą samą rolę wciągarka mechaniczna.

Energii do otwarcia klapy dostarczają sprężyny gazowe. Zostały one zamontowane w taki sposób, aby wywierać stały nacisk na otwieralną ramę klapy. Urządzenia sterownicze (zatrzask lub wciągarka mechaniczna) utrzymują klapę w pozycji zamkniętej, do momentu otrzymania sygnału zdalnego sterowania. Po zwolnieniu zatrzasku (wciągarki) klapa przechodzi w stan otwarcia z pomocą sprężyn gazowych.

Charakterystyka sterowania:

  •     Oddymianie automatyczne za pomocą bezpiecznika termicznego rozdzielczego BTR,
  •     Oddymianie automatyczne - zatrzask z możliwością podłączenia do centrali SAP.

W przykładzie przedstawiono klapę dymową wolnostojącą - analogiczny system sterowania może być wykorzystany do klap w pasmach świetlnych.

©2021 Rewa Sp. z o.o. | Wszelkie prawa zastrzeżone. | Created by: Michał Kruczek