logo.png

Zapytania ofertowe


Rewa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Wola Rafałowska 212A, 36-017 Błędowa Tyczyńska zaprasza wszystkich dostawców do składania ofert na dostawę środków trwałych zgodnie ze specyfikacją jak Zapytaniu ofertowym nr 1 oraz Zapytaniu ofertowym nr 2 przedstawionymi poniżej.
 


Zapytanie ofertowe nr 1
Zapytanie na dostawę środków trwałych:
Urządzenie do bezwiórowego cięcia płyt poliwęglanowych - Polycut
 

  1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.03.2015 do godz.15:00. Datą złożenia oferty jest dzień i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  2. Ofertę należy złożyć w jeden z niżej wymienionych sposobów:
  3. osobiście w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się Woli Rafałowskiej 212A w zamkniętym opakowaniu,
  4. przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego w zamkniętym opakowaniu:
Rewa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Wola Rafałowska 212A
36-017 Błędowa Tyczyńska
  1. Termin otwarcia ofert: 20.03.2015 godz. 16:00, w siedzibie Zamawiającego.

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu pn. „Nowe inwestycje w REWA Sp. z o.o. celem zwiększenia konkurencyjności firmy” , realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat 1.1.B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa

zapytanie ofertowe- [1]
formularz oferty - [2]
oświadczenie o braku powiązań - [3]
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - [4]
 Zapytanie ofertowe nr 2
Zapytanie na dostawę środków trwałych:

Automat do sprężyn: urządzenie do produkcji sprężyn prawo- i lewoskrętnych

  1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.03.2015 do godz.15:00. Datą złożenia oferty jest dzień i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  2. Ofertę należy złożyć w jeden z niżej wymienionych sposobów:
  • osobiście w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się Woli Rafałowskiej 212A w zamkniętym opakowaniu,

  • przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego w zamkniętym opakowaniu:

Rewa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wola Rafałowska 212A
36-017 Błędowa Tyczyńska
 

  1. Termin otwarcia ofert: 20.03.2015 godz. 16:00, w siedzibie Zamawiającego.

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu pn. „Nowe inwestycje w REWA Sp. z o.o. celem zwiększenia konkurencyjności firmy”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat 1.1.B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa

zapytanie ofertowego - [1]
formularz oferty - [2]
oświadczenie o braku powiązań - [3]
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty -[4]
 
 

 

©2019 Rewa Sp. z o.o. | Wszelkie prawa zastrzeżone. | Created by: Michał Kruczek