logo.png

Informacje ogólne

Urządzenia do systemów oddymiania

Przedsiębiorstwo Rewa jest producentem urządzeń do systemów oddymiania, przeznaczonych do instalacji w budynkach przemysłowych, magazynowych, a także obiektach handlowych oraz instytucjach użytku publicznego. W naszej ofercie znajdują się m.in. klapy oddymiające punktowe oraz klapy do montażu w świetlikach. Dzięki dostarczanym przez firmę rozwiązaniom można znacząco podnieść skuteczność ochrony przed skutkami pożaru, wypełniając jednocześnie wymagania przepisów o ochronie przeciwpożarowej i prawa budowlanego.

Czynna ochrona przeciwpożarowa

W myśl obowiązujących przepisów budynki są zaliczane do różnych kategorii zagrożenia pożarowego. W zależności od charakterystyki budynku i jego kategorii regulacje prawne przewidują konieczność stosowania różnych rozwiązań z zakresu biernej i czynnej ochrony pożarowej.
W ramach systemów biernych stosuje się specjalne środki chroniące elementy konstrukcyjne budynku przed działaniem ognia i wysokiej temperatury. Mogą to być m.in. reagujące na temperaturę farby do malowania elementów stalowych, odpowiednie osłony i klapy w kanałach wentylacyjnych czy zabezpieczenie przepustów kablowych prowadzonych przez przegrody budowlane.
W ramach systemów czynnych stosuje się m.in. instalacje wykrywające pożar, specjalne zraszacze, systemy do prowadzenia akcji gaśniczej oraz urządzenia pozwalające na efektywne oddymianie budynków.
Zagrożenie dymem jest jednym z większych niebezpieczeństw związanych z pożarem. Choć płomienie i wysoka temperatura są bardzo niebezpieczne, to właśnie dym jest przyczyną większości obrażeń związanych z pożarami, w tym zgonów. Zawartość szybko rozprzestrzeniających się po budynku gazów powstających w wyniku pożaru może nie tylko powodować bardzo poważne w skutkach zatrucia, ale również blokować sprawne prowadzenie akcji ewakuacyjnej, ograniczając widoczność, a często stwarzając barierę trudną do pokonania. Szybkie usuwanie dymu jest zatem warunkiem zabezpieczenia możliwości natychmiastowego opuszczenia budynku. Wśród systemów oddymiających są dostępne systemy działające dzięki wymuszonemu obiegowi powietrza oraz systemy grawitacyjne.

Oddymianie grawitacyjne

Oddymianie grawitacyjne pozwala na pozbycie się gazów pożarowych za sprawą wykorzystania różnicy ciśnień między powietrzem znajdującym się wewnątrz budynku a tym, które znajduje się na zewnątrz. Rozgrzane gazy w sposób naturalny unoszą się do góry, ze względu na różnicę gęstości między nimi a powietrzem wokół. Dzięki zamontowaniu klap oddymiających na wyższych piętrach i na dachu, np. klap oddymiających w pasmach świetlnych lub klap punktowych, gazy spalinowe mogą swobodnie unosić się ku górze i być wyprowadzane poza budynek. Dla zapewnienia ruchu powietrza na niższych kondygnacjach są montowane specjalne klapy napowietrzające. System oddymiania grawitacyjnego w pierwszym rzędzie ma zabezpieczyć i zapewnić drożność wyjść ewakuacyjnych.

Producent klap oddymiających Dymklap

Firma Rewa jest producentem klap oddymiających Dymklap. Znajdują one zastosowanie w obiektach o różnym przeznaczeniu, od hal sportowych po budynki magazynowe. Wytwarzane przez firmę klapy oddymiające są dostępne w wersji prostokątnej, w wariantach jedno- lub dwuskrzydłowym. Podstawa może być wykonana jako prosta lub skośna w zależności od rodzaju dachu i sposobu montażu.
​Podstawy klap są robione ze stalowej blachy ocynkowanej. Są izolowane wełną mineralną, dzięki czemu nie pogarszają właściwości termoizolacyjnych budynku. Pokrywy klap są wykonane z komorowej płyty poliwęglanowej.
©2021 Rewa Sp. z o.o. | Wszelkie prawa zastrzeżone. | Created by: Michał Kruczek