O nas


SYSTEMY ODDYMIAJĄCE I DOŚWIETLAJĄCE REWA - WOLA RAFAŁOWSKA

Firma Rewa specjalizuje się w opracowywaniu i wytwarzaniu nowoczesnych systemów oddymiania. Dzięki różnym wariantom biernego systemu przeciwpożarowego w postaci oddymiania grawitacyjnego można skutecznie odprowadzić dym powstający podczas pożaru. Dostarczamy urządzenia przeciwpożarowe takie jak klapy oddymiające. Naszą specjalnością są również doświetlenia budynków. Oferujemy systemy doświetlania budynków, w tym świetliki, które pomagają zapewnić odpowiednią ilość naturalnego światła dziennego w halach produkcyjnych, magazynach, obiektach handlowych lub sportowych, a także biurach.

Zobacz więcej

Dach

SYSTEMY DOŚWIETLANIA BUDYNKÓW

Dostarczamy systemy doświetlania budynków w postaci świetlików dachowych, świetlików punktowych, pasm świetlnych oraz wyłazów dachowych. Systemy te gwarantują równomierne doświetlenie pomieszczeń światłem naturalnym.

Więcej

SYSTEMY WYŁAZÓW DACHOWYCH

Systemy wyłazów dachowych nie tylko ułatwiają wyjście na dach, ale również umożliwiają odpowiednie doświetlenie pomieszczeń. Znajdują zastosowanie w budynkach prywatnych, przemysłowych i publicznych.

Więcej

Właz na dachu
Właz na dachu

KLAPY DYMOWE

Klapy dymowe usprawniają ewakuację w razie pożaru. Pozwalają na szybkie oczyszczenie z dymu, ciepła i substancji toksycznych z pomieszczeń. Oferujemy klapy dymowe Dymklap.

Więcej

ŚWIETLIKI I WYŁAZY DACHOWE

Świetliki i wyłazy dachowe to doskonały sposób na zapewnienie optymalnej ilości światła naturalnego w pomieszczeniach biurowych, a także obiektach użyteczności publicznej.

Więcej

Widok dachu z góry

Logotypy


Informujemy, że REWA sp. z o.o. zrealizowała projekt 'Wdrożenie znacząco zmodyfikowanych zintegrowanych systemów oddymiania ...” który został dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 poddziałanie 3.2.1 Badania na Rynek

Informujemy, że REWA sp. z o.o. zrealizowała projekt "Dotacja na kapitał obrotowy dla Rewa Sp. z o.o.", który został dofinansowany w ramach: Programu Operacyjnego Polska Wschodnia działania dotacje na kapitał obrotowy

REWA
URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWE I DOŚWIETLENIA BUDYNKÓW