ZAPRASZAMY DO LEKTURY!

świetliki dachowe

Pożar w budynkach, z których korzysta większa liczba osób, jest niebezpieczny, ponieważ stwarza bezpośrednie zagrożenie dla ich zdrowia i życia. Wynika to z towarzyszącej pojawieniu się ognia wysokiej temperatury, która może powodować groźne poparzenia, a także płomieni utrudniających opuszczenie obiektu. Najczęstszą przyczyną obrażeń i śmierci ludzi, którzy znaleźli się w strefie objętej ogniem, są jednak gazy pożarowe, które poza swoim toksycznym działaniem w znacznym stopniu ograniczają widoczność, utrudniając skorzystanie z dróg ewakuacyjnych. Sposobem na zaradzenie problemom tego rodzaju jest montaż systemu grawitacyjnego z klapami oddymiającymi. Przekonajmy się, jak działają takie instalacje i sprawdźmy, z czego wykonuje się klapy oddymiające.

dach przemysłowy

Pojawienie się w budynku zarzewia ognia stanowi ogromne zagrożenie dla jego użytkowników, ponieważ wiąże się zwykle z szybkim rozprzestrzenianiem się pożaru, stwarzając ryzyko poparzeń wskutek występowania wysokiej temperatury oraz odcięcia drogi ucieczki przez płomienie. Największym niebezpieczeństwem są jednak toksyczne gazy wytwarzane podczas spalania się elementów konstrukcji i wyposażenia obiektu, które mogą powodować zatrucie oraz na tyle ograniczyć widoczność, że niemożliwa stanie się sprawna ewakuacja. By przeciwdziałać takim sytuacjom w miejscach, z których korzysta większa liczba ludzi, montuje się klapy oddymiające. Przekonajmy się, jakie są zalety takich systemów i sprawdźmy, co przemawia za stosowaniem klap punktowych.

klapa na dachu

Wybuch pożaru oznacza pojawienie się płomieni mogących wywołać poparzenia, a także wysokiej temperatury powodującej rozprzestrzenianie się ognia i stanowiącej ryzyko obrażeń dla osób znajdujących się w budynku. Największym zagrożeniem pozostaje jednak powstający dym, który zwykle oznacza trudności z oddychaniem, może prowadzić do zatrucia lub śmierci z uwagi na swe toksyczne składniki, a także znacznie ogranicza widoczność, utrudniając akcję ewakuacyjną. Sposobem na jego wyeliminowanie jest stosowanie klap oddymiających. Przekonajmy się, jak działają takie systemy.

klapa na dachu

Sposobem na wyeliminowanie zagrożenia powodowanego przez toksyczne gazy emitowane w przypadku pożaru oraz ograniczające widoczność w czasie ewakuacji, jest zastosowanie systemu, który skutecznie i szybko wyprowadzi je poza budynek. W tym celu w wielu obiektach instaluje się specjalne klapy oddymiające, które pozwalają na grawitacyjne pozbywanie się silnie rozgrzanych substancji lotnych. By uzyskać odpowiedni efekt, konieczne będzie jednak umieszczenie ich najwyższym punkcie budynku, a więc w jego dachu. Przekonajmy się, w jaki sposób osadza się takie urządzenia w jego połaci.

blok mieszkalny

Klapy oddymiające to niezbędny element systemu ochrony przeciwpożarowej w budynkach. Ich zadaniem jest usuwanie dymu i gorących gazów powstających podczas pożaru, co umożliwia ewakuację mieszkańców i ułatwia pracę strażakom. W przypadku klatek schodowych, które są jednym z głównych dróg ewakuacyjnych, wybór odpowiedniego rodzaju klap oddymiających jest kluczowy dla bezpieczeństwa.

klapa oddymiająca

Klapy oddymiające są niezbędnym elementem systemów przeciwpożarowych, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa ludzi oraz ochronę mienia w przypadku pożaru. Ich głównym zadaniem jest usuwanie dymu i gorących gazów z wnętrza budynku, co pozwala na szybsze opanowanie sytuacji przez służby ratownicze oraz ułatwia ewakuację osób znajdujących się wewnątrz. W tym artykule przyjrzymy się bliżej popularnym rodzajom klap oddymiających oraz miejscom ich montażu.