Systemy oddymiania

Odpowiednie odprowadzanie dymu i toksycznych gazów z budynków w razie pożaru jest koniecznością w przypadku każdego obiektu architektonicznego. Systemy oddymiania podnoszą bezpieczeństwo ludzi przebywających w danym obiekcie w razie zagrożenia pożarowego. Chronią także przed stratami materialnymi, które związane są z zadymieniem pomieszczeń i klatek schodowych. Zajmujemy się opracowywaniem i produkowaniem urządzeń do systemów oddymiania wpływających na bezpieczeństwo ludzi oraz pozwalających spełniać wymagania PPOŻ. Systemy oddymiania pomagają w ucieczce oraz sprawnym przeprowadzeniu akcji ratowniczej przez straż pożarną.

Systemy oddymiania składają się z:

System oddymiania

JAK DZIAŁA SYSTEM ODDYMIANIA?

System oddymiania uruchamia się w momencie wybuchu pożaru. Zostaje wyzwolony przy pomocy czujki dymowej, przycisku oddymiania lub zewnętrznych urządzeń. Napędy otwierają otwory oddymiające w fasadach lub w dachu budynku, przez które następnie wydostają się na zewnątrz trujące gazy, dym oraz gorące powietrze. Łatwiejszy dostęp straży pożarnej do źródła ognia, oddymienie dróg ewakuacyjnych, a także ochrona konstrukcji budynku to bardzo ważne działania w trakcie pożaru. Sprawny system oddymiania musi zostać dobrze zamontowany, a jego poszczególne elementy połączone w taki sposób, aby zapewniały niezawodne działanie w obiekcie. Od skuteczności systemu oddymiania zależy życie i zdrowie ludzi, dlatego należy zainwestować w produkty sprawdzonych producentów. Na co dzień sterowane urządzenia do odprowadzenia dymu i ciepła mogą służyć do wentylacji pomieszczeń.

W JAKICH OBIEKTACH STOSUJE SIĘ SYSTEMY ODDYMIANIA?

Systemy oddymiania stosuje się w budynkach firmowych i obiektach użyteczności publicznej, w tym: biurowcach, centrach handlowych, muzeach i urzędach. W każdym obiekcie istnieje zagrożenie pojawienia się dymu lub ognia, dlatego należy zadbać właściwą instalację przeciwpożarową.

Obiekty, w których występuje obowiązek stosowania systemów oddymiania to:

  • budynki niskie (N) i średniowysokie (SW),
  • budynki wysokie (W) i wysokościowe (WW),
  • kryte ciągi piesze (pasaże),
  • przykryte dziedzińce wewnętrzne,
  • podziemne kondygnacje budynku,
  • klatki schodowe i przedsionki przeciwpożarowe.

Zachęcamy do kontaktu z nami w celu zapoznania się z ofertą naszych systemów oddymiających. Oferujemy rozwiązania zawsze dopasowane technicznie i finansowo do indywidualnych wymagań naszych klientów.