Klapy oddymiające w pasmach świetlnych

Klapy oddymiające w pasmach świetlnych służą do odprowadzania dymu z obszarów objętych pożarem. Pozwalają na właściwe oddymianie wyjść ewakuacyjnych. Mogą być używane jako część instalacji oddymiającej, bez konieczności instalowania dodatkowych klap. Zaletą takiego rozwiązania jest oszczędność, a także uniknięcie konieczności wykonywania dodatkowych otworów w połaci dachu. Ponadto decydując się na montaż klapy oddymiającej, można zarówno zyskać możliwość przewietrzania pomieszczeń, jak i w razie konieczności wspomóc pracę systemów wentylacyjnych. Nasze klapy oddymiające przeznaczone do pasm świetlnych charakteryzują się wysokim współczynnikiem aerodynamicznym. Zapewniają niezmienność parametrów działania również w bardzo niskich temperaturach. Cechują się także bardzo dobrą izolacyjnością termiczną.

Dach

ŚWIETLIKI Z KLAPAMI ODDYMIAJĄCYMI DYMKLAP – Ł

Klapy oddymiające mogą być stosowane we wszystkich pomieszczeniach doświetlanych przy użyciu pasm świetlnych. Dostarczamy świetliki z klapami oddymiającymi Dymklap-Ł. Są to konstrukcje dopasowane do doświetleń łukowych. Rama konstrukcyjna mocująca klapę w strukturze pasma doświetlającego oraz rama pokrywy klapy, które stanowi uchylne skrzydło urządzenia, są wykonane z zamkniętych profili stalowych albo aluminiowych. Pokrywy są dostępne w wersjach jedno- i dwuskrzydłowych o wymiarach dopasowanych zarówno do wielkości doświetlenia, jaki i potrzeb wynikających z projektu instalacji oddymiającej. Klapy dymowe znajdujące się na dachu budynku to podstawowe elementy, które składają się na systemy oddymiania w nowoczesnym budownictwie. Warto zainwestować w urządzenia pochodzące od renomowanych producentów, aby mieć gwarancję skuteczności i pewności ich działania.

KLAPY DYMOWE MONTOWANE W PASMACH ŚWIETLNYCH

Pasma świetlne to komponenty budowlane pełniące w połaciach dachowych funkcję naświetlni. W budownictwie wykorzystywane są na podstawie stosownej dokumentacji projektu, która musi spełniać wymagania, jakie określają aktualne przepisy budowlane. Klapy dymowe mogą być montowane w każdym rodzaju pasma świetlnego łukowego. Kształt klapy musi odpowiadać kształtowi pasma lub jego połaci. Klapy w paśmie wykonuje się w wymiarach odpowiadających modułom przęseł pasm świetlnych, a podstawowym wyznacznikiem jest wymagana powierzchnia czynna oddymiania. Uruchomienie układu napędowego klap następuje automatycznie (po zadziałaniu urządzenia wyzwalającego) lub ręcznie (przy użyciu alarmowej skrzynki sterowniczej).