KLAPY DYMOWE

Jesteśmy producentem klap dymowych Dymklap. Ich zadaniem jest sprawne usuwanie z pomieszczeń dymu, ciepła i substancji toksycznych uwalniających się w czasie trwania pożaru. Dostarczane przez nas klapy dymowe usprawniają ewakuację, ponieważ pozwalają na szybkie oczyszczenie z dymu dolnej części pomieszczeń i przyśpieszenie tym samym akcji ratowniczej. Klapy te sprawdzają się też jako doświetlenie i przewietrzanie pomieszczeń. Montowane są m.in. na dachach hal sportowych, produkcyjnych, szkolnych, dużych sklepów czy domów towarowych. Ich montaż jest niewymagający, a skuteczność bardzo wysoka. Wykorzystywane są również jako wyłazy dachowe. Dodatkową funkcją, która cechuje klapy dymowe, jest doświetlanie pomieszczeń światłem naturalnym.

KLAPY NA ZAMÓWIENIE

W naszej ofercie dostępne są klapy oddymiające w wersji kwadratowej, prostokątnej, jednoskrzydłowej i dwuskrzydłowej, a także z podstawą o budowie prostej lub skośnej. Możemy również dostosować ich konstrukcję do indywidualnych wymagań klienta, np. zmieniając materiał podstawy i przykrycia, pamiętając przy tym o zachowaniu odpowiednich podstawowych parametrów wynikających z obowiązku klasyfikacji. Wszystkie oferowane przez nas modele klap dymowych cechuje niezawodne działanie, odporność na skrajne temperatury, a także szczelność, która zapobiega wychładzaniu się pomieszczeń nawet podczas silnego wiatru. Jako producent klap dymowych wysokiej jakości oferujemy systemy z nowoczesnym napędem sterującym.

SZEROKA OFERTA KLAP ODDYMIAJĄCYCH

Oferujemy szeroki wybór klap oddymiających o różnych wymiarach. Klapy dymowe Dymklap posiadają stosowne badania na zgodność z CE stwierdzające przydatność do stosowania w budownictwie. Zachęcamy do kontaktu z nami w celu zapoznania się ze szczegółami oferty. Służymy także fachowymi poradami, jeśli chodzi o wybór optymalnego rozwiązania, które będzie najkorzystniejsze zarówno pod względem ekonomicznym, jak i technicznym. Gwarantujemy najwyższej jakości produkty w konkurencyjnych cenach. Polecamy także klapy oddymiające w pasmach świetlnych umożliwiające właściwe oddymianie dróg ewakuacyjnych.

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE BUDYNKÓW

Każdy właściciel lub zarządca budynku musi zainstalować odpowiednie systemy oddymiania w obiekcie. Powinien także zadbać o edukację użytkowników budynku w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Działania profilaktyczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej są wymogiem prawnym, określającym zasady i sposoby zabezpieczenia obiektów. Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego należy zrealizować poprzez konkretne działania, w tym m.in. poprzez przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych oraz technologicznych w obiekcie. Dostarczamy produkty, które są gwarancją prawidłowego oddymiania pomieszczenia w przypadku wybuchu pożaru w obiekcie.

Odpowiednie odprowadzanie dymu i toksycznych gazów z budynków w razie pożaru jest koniecznością w przypadku każdego obiektu architektonicznego. Systemy oddymiania podnoszą bezpieczeństwo ludzi przebywających w danym obiekcie w razie zagrożenia pożarowego. Chronią także przed stratami materialnymi, które związane są z zadymieniem pomieszczeń i klatek schodowych. Zajmujemy się opracowywaniem i produkowaniem urządzeń do systemów oddymiania wpływających na bezpieczeństwo ludzi oraz pozwalających spełniać wymagania PPOŻ. Systemy oddymiania pomagają w ucieczce oraz sprawnym przeprowadzeniu akcji ratowniczej przez straż pożarną.

Systemy oddymiania składają się z:

  • kurtyn dymowych,
  • klap oddymiających,
  • otworów napowietrzających.

JAK DZIAŁA SYSTEM ODDYMIANIA?

System oddymiania uruchamia się w momencie wybuchu pożaru. Zostaje wyzwolony przy pomocy czujki dymowej, przycisku oddymiania lub zewnętrznych urządzeń. Napędy otwierają otwory oddymiające w fasadach lub w dachu budynku, przez które następnie wydostają się na zewnątrz trujące gazy, dym oraz gorące powietrze. Łatwiejszy dostęp straży pożarnej do źródła ognia, oddymienie dróg ewakuacyjnych, a także ochrona konstrukcji budynku to bardzo ważne działania w trakcie pożaru. Sprawny system oddymiania musi zostać dobrze zamontowany, a jego poszczególne elementy połączone w taki sposób, aby zapewniały niezawodne działanie w obiekcie. Od skuteczności systemu oddymiania zależy życie i zdrowie ludzi, dlatego należy zainwestować w produkty sprawdzonych producentów. Na co dzień sterowane urządzenia do odprowadzenia dymu i ciepła mogą służyć do wentylacji pomieszczeń.

W JAKICH OBIEKTACH STOSUJE SIĘ SYSTEMY ODDYMIANIA?

Systemy oddymiania stosuje się w budynkach firmowych i obiektach użyteczności publicznej, w tym: biurowcach, centrach handlowych, muzeach i urzędach. W każdym obiekcie istnieje zagrożenie pojawienia się dymu lub ognia, dlatego należy zadbać właściwą instalację przeciwpożarową.
Obiekty, w których występuje obowiązek stosowania systemów oddymiania to:

  • budynki niskie (N) i średniowysokie (SW),
  • budynki wysokie (W) i wysokościowe (WW),
  • kryte ciągi piesze (pasaże),
  • przykryte dziedzińce wewnętrzne,
  • podziemne kondygnacje budynku,
  • klatki schodowe i przedsionki przeciwpożarowe.

Zachęcamy do kontaktu z nami w celu zapoznania się z ofertą naszych systemów oddymiających. Oferujemy rozwiązania zawsze dopasowane technicznie i finansowo do indywidualnych wymagań naszych klientów.

Klapy dymowe DYMKLAP i DYMKLAP-Ł spełniają wymagania normy EN 12101-2.

Sprawdź nasze produkty