Systemy elektryczne

Sterowanie pojedynczą klapą dymową zapewnia siłownik elektryczny 24V. Siłownik podłączony jest za pomocą przewodów elektrycznych do centrali z akumulatorami. Do centrali podłączone są również przyciski do alarmowego otwierania klapy dymowej, czujka dymu oraz przycisk służący do uchylania klapy do wentylacji.
Dodatkowo istnieje możliwość zastosowania automatyki pogodowej.

Sterowanie klapą odbywa się:

  • Ręcznie - zdalnie
  • Automatycznie

włazy dachowe z systemem elektrycznym

WYZWALANIE RĘCZNE - POPRZEZ PRZYCISKI RPO

Do każdej centrali podłączone są przyciski do ręcznego otwierania klapy dymowej. Naciśnięcie jednego z przycisków, spowoduje otwarcie się klapy na pełny wysuw siłowników -do oddymiania.

WYZWALANIE AUTOMATYCZNE - POPRZEZ CZUJKĘ DYMU

W przypadku wykrycia dymu przez czujkę dymu nastąpi automatyczne zadziałanie centrali odymiającej i uruchomienie siłownika napędzającego klapę dymową do oddymiania. W centrali znajdują się akumulatory pozwalające na funkcjonowanie oddymiania w przypadku zaniku zasilania.

WENTYLACJA - OTWIERANIE KLAPY DO WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ.

Do uchylania klapy służy przycisk wentylacyjny. Funkcja wentylacji klapy zostaje wyłączona w momencie wzbudzenia czujki dymowej lub w momencie wyzwolenia przycisku RPO.

Zaleca się zamontowanie dodatkowego układu automatyki pogodowej, zapewniającego automatyczne zamknięcie klapy w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (wiatr i deszcz).