logo.png

Klapy dymowe punktowe

Klapy oddymiające punktowe

Rewa oferuje szeroki wybór klap oddymiających punktowych do montażu na dachach znajdujących się nad pomieszczeniami zagrożonymi pożarem lub nad klatkami schodowymi. Klapy oddymiające służą do pozbywania się gazów powstających podczas pożaru. Umożliwiają odprowadzanie powstającego dymu oraz schładzają pomieszczenie, w którym wybuchł pożar. Dzięki temu zmniejszają obciążenia termiczne, jakim jest poddawana cała konstrukcja budynku.
Klapy oddymiające punktowe przyczyniają się też do ograniczenia rozprzestrzeniania ognia, redukując możliwość gromadzenia się i zapłonu substancji łatwopalnych w gazach pożarowych. Klapy oddymiające punktowe Dymklap z mechanizmami otwierania są zgodne z wymaganiami normy PN-EN 12101-2 „Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 2: Wymagania dotyczące klap dymowych”, co zostało potwierdzone Certyfikatem stałości właściwości użytkowych 1396-CPR-0034.

Konstrukcja klap oddymiających punktowych

Konstrukcja klap oddymiających punktowych ma zapewnić łatwy montaż w połaci dachu oraz zagwarantować odpowiednią wytrzymałość na ogień i wysoką temperaturę. Najczęściej klapy oddymiające wykonuje się jako konstrukcje metalowe. Rama dociskająca strukturę klapy do poszycia dachowego, kołnierz umożliwiający zainstalowanie klapy oraz rama pokrywy są zwykle wykonywane z metalu. Podstawa jest zrobiona ze stali, a rama dociskowa i zespół pokrywy z aluminiowej blachy. Jest to dobrej jakości blacha ocynkowana, która ogranicza możliwość pojawienia się korozji. Kołnierz klapy najczęściej jest wykonywany w taki sposób, że składa się z dwóch ścianek, między którymi montuje się warstwę izolacyjną. Jej zadaniem jest z jednej strony poprawa własności termoizolacyjnych, z drugiej ochrona konstrukcji dachu przed wysoką temperaturą gazów przedostających się przez klapę w razie pożaru.

Sterowanie i napęd klap oddymiających punktowych

Sterowanie i napęd klap oddymiających punktowych są odpowiedzialne za prawidłowe zadziałanie klap w razie pożaru. Zgodnie z obowiązującymi przepisami klapy oddymiające muszą być wyposażone w automatyczne urządzenie wyzwalające. Stosowane są różne systemy kontrolujące pracę klap. Możliwe są rozwiązania wyposażone w czujki dymu, które po wykryciu zadymienia otwierają klapy umieszczone na danym obszarze. Stosuje się również rozwiązania, w których czujki dymu obsługują tylko jedno wybrane urządzenie. Do podnoszenia klap oddymiających używa się różnych rodzajów napędu. Stosowane są siłowniki pneumatyczne (wyzwalane np. nabojem z dwutlenkiem węgla), a także bardzo popularne siłowniki elektryczne, które wykorzystują napęd łańcuchowy lub zębatkowy.

Materiały do wykonania klap oddymiających punktowych

Poza wersjami wykorzystującymi blachę ocynkowaną jako materiały do wykonania klap oddymiających punktowych mogą być również używane inne metale i tworzywa sztuczne. Podstawa do mocowania w połaci dachu może być zrobiona z blachy aluminiowej, żywicy poliestrowej albo laminatu. Pokrywa klapy może zaś być wykonana z polimetakrylanu metylu (także jako wielowarstwowa), z formowanego termicznie poliwęglanu komorowego, litego poliwęglanu lub blachy aluminiowej.
©2021 Rewa Sp. z o.o. | Wszelkie prawa zastrzeżone. | Created by: Michał Kruczek