logo.png

Klapy dymowe w pasmach świetlnych

Klapy oddymiające w pasmach świetlnych

Firma Rewa dostarcza również klapy oddymiające w pasmach świetlnych. Mogą one być stosowane we wszystkich pomieszczeniach doświetlanych przy użyciu tego typu konstrukcji. Dzięki wykorzystaniu takiego rozwiązania wbudowane w dach świetliki mogą być używane jako część instalacji oddymiającej, bez konieczności instalowania dodatkowych klap. Zaletą takiego rozwiązania poza kwestiami oszczędnościowymi i uniknięciem konieczności wykonywania dodatkowych otworów w połaci dachu jest to, że w ten sposób można zyskać także możliwość przewietrzania pomieszczeń czy wspomagania pracy systemów wentylacyjnych w razie potrzeby.
Klapy oddymiające w pasmach świetlnych Dymklap-Ł z mechanizmami otwierania zostały uznane za w pełni odpowiadające warunkom określonym w normie PN-EN 12101-2 „Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 2: Wymagania dotyczące klap dymowych”, co znajduje swoje odzwierciedlenie w Certyfikacji stałości właściwości użytkowych 1396-CPR-0108.

Rozmieszczenie klap oddymiających w pasmach świetlnych

Rozmieszczenie klap oddymiających w pasmach świetlnych umożliwia zapewnienie właściwego odprowadzania dymu z obszarów objętych pożarem. Ze względu na to, że doświetlenia dachowe są bardzo często stosowane wzdłuż ciągów komunikacyjnych, klapy w nich montowane pozwalają na właściwe oddymianie wyjść ewakuacyjnych. Używanie klap dymowych w świetlikach daje także możliwość zachowania równomiernego rozmieszczenia klap oddymiających w połaci dachu. Dzięki nim łatwiej wdrożyć zasady projektowania systemu oddymiającego z normy PN-B-02877 „Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła” i uzyskać odpowiednią wielkość powierzchni czynnej w stosunku do powierzchni dachu.

Świetliki z klapami oddymiającymi Dymklap-Ł

Świetliki z klapami oddymiającymi Dymklap-Ł to konstrukcje dopasowane do doświetleń łukowych. Rama konstrukcyjna mocująca klapę w strukturze pasma doświetlającego oraz rama pokrywy klapy, które stanowi uchylne skrzydło urządzenia, mogą być wykonane z zamkniętych profili stalowych albo aluminiowych. Pokrywy są dostępne w wersjach jedno- i dwuskrzydłowych o wymiarach dopasowanych zarówno do wielkości doświetlenia, jaki i potrzeb wynikających z projektu instalacji oddymiającej.
Pokrywy klap oddymiających do świetlików mogą być wykonane w wersjach przezroczystych lub barwionych na wybrany kolor. Wypełnienie skrzydła klapy jest zrobione z poliwęglanowej płyty komorowej o grubości dopasowanej do wymiarów przeszklenia świetlika. Podobnie jak w przypadku klap oddymiających punktowych sterowanie może być realizowane za pomocą napędu pneumatycznego lub sterowanego elektrycznie. Rodzaj mechanizmów wyzwalających – czujnik termiczny lub sygnał elektryczny może być dopasowany do rozwiązania stosowanego w pozostałych elementach systemu.
©2021 Rewa Sp. z o.o. | Wszelkie prawa zastrzeżone. | Created by: Michał Kruczek