logo.png

Klapy dymowe w pasmach świetlnych

​Pasma świetlne REWLUX z klapami dymowymi zamontowane w dachu umożliwiają doświetlanie  światłem naturalnym niemal każdego miejsca w pomieszczeniu. Są one szczególnie przydatne w pomieszczeniach o bardzo dużej powierzchni, gdzie jest to praktycznie jedyna możliwość ich doświetlenia światłem dziennym. 

Pasma świetlne typu REWLUX są pasmami o konstrukcji stalowej ocynkowanej lub aluminiowej. Od strony zewnętrznej podstawy są ocieplone wełną mineralną. Wypełnienie pasma wykonane jest z poliwęglanowej płyty komorowej o różnej barwie i grubości.

Klapy dymowe DYMKLAP-Ł będące integralną częścią pasma świetlnego typu REWLUX mają za zadanie odprowadzanie z wnętrza obiektu dymu, ciepła i substancji toksycznych powstających w trakcie pożaru. W normalnych warunkach eksploatacji klapy DYMKLAP-Ł można zastosować do  przewietrzania pomieszczeń. Zastosowanie klap dymowych w pomieszczeniach użyteczności publicznej takich jak: hale sportowe, produkcyjne, szkolne, duże sklepy, domy towarowe itp. spełnia następujące funkcje:

  • ewakuacji dzięki utrzymaniu dolnej części pomieszczeń bez dymu,
  • ułatwienie prowadzenia akcji ratowniczej,
  • zapewnienie ochrony konstrukcji budynku dzięki odciążeniu termicznemu,
  • zmniejszenie szkód powstałych w wyniku pożaru spowodowanych dymem i gorącymi gazami.

Klapy dymowe DYMKLAP-Ł są klapami łukowymi jedno lub dwuskrzydłowymi różnych wymiarów. Rama konstrukcyjna stała oraz rama skrzydła klapy wykonane są z zamkniętych profili stalowych lub aluminiowych. Wypełnienie skrzydła klapy wykonane jest z poliwęglanowej płyty komorowej dowolnej barwy i grubości. Do sterowania otwieraniem skrzydeł mogą być użyte następujące napędy (mechanizmy): 

  • pneumatyczne,
  • elektryczne,
  • mechaniczne.

Klapy dymowe DYMKLAP-Ł z mechanizmami otwierania spełniają wymagania normy PN-EN 12101-2 potwierdzone Certyfikatem stałości właściwości użytkowych 1396-CPR-0108.

©2019 Rewa Sp. z o.o. | Wszelkie prawa zastrzeżone. | Created by: Michał Kruczek