3 typowe awarie systemów oddymiania i sposoby im zapobiegania

Systemy oddymiania grawitacyjnego są niezbędnym elementem zapewniającym bezpieczeństwo w budynkach, szczególnie w przypadku pożaru. Ich główna funkcja polega na usunięciu dymu i gazów pożarowych z pomieszczeń, umożliwiając bezpieczną ewakuację ludzi i ograniczając rozprzestrzenianie się ognia. Systemy te wykorzystują różnicę ciśnień i temperatury wewnątrz i na zewnątrz budynku, co pozwala na naturalne wyprowadzenie niebezpiecznych substancji. Choć są one prostsze i często bardziej niezawodne niż mechaniczne systemy oddymiania, to jednak nie są wolne od awarii, które mogą znacząco obniżyć ich efektywność. Grawitacyjne systemy oddymiania oferuje firma Rewa. Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Typowe awarie i ich przyczyny

Jednym z najczęstszych problemów w systemach oddymiania grawitacyjnego jest zablokowanie kanałów wentylacyjnych przez zanieczyszczenia lub obce przedmioty. Taka sytuacja poważnie ogranicza przepływ powietrza, co może skutkować niewystarczającą skutecznością systemu podczas krytycznych sytuacji. Inne typowe usterki to uszkodzenia mechaniczne elementów systemu, takich jak klapy dymowe czy świetliki, które mogą zostać uszkodzone przez czynniki zewnętrzne lub w wyniku naturalnego zużycia. Ponadto nieprawidłowa instalacja lub konserwacja może prowadzić do nieszczelności, co znacznie obniża wydajność całego systemu.

Zapobieganie awariom

Aby minimalizować ryzyko wystąpienia awarii, konieczne jest regularne przeprowadzanie kontroli i konserwacji wszystkich kluczowych elementów systemu oddymiania. Inspekcje powinny obejmować sprawdzanie drożności kanałów, stanu klap dymowych oraz funkcjonalności automatycznych mechanizmów uruchamiających system w razie pożaru. Wymiana części eksploatacyjnych, takich jak uszczelki czy siłowniki, powinna odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta. Szkolenie personelu technicznego i użytkowników budynku w zakresie prawidłowej eksploatacji i reagowania na sygnały ostrzegawcze systemu jest również kluczowym elementem zapobiegania awariom. Regularne przeglądy i konserwacja gwarantują, że system oddymiania będzie funkcjonował efektywnie, gdy będzie to najbardziej potrzebne.

 

biały dym