AUTOMATYCZNE WYZWALANIE KLAPY DYMOWEJ W PRAKTYCE

Systemy oddymiania grawitacyjnego są niezbędnym elementem każdego dużego budynku. Ich elementami są klapy dymowe, inaczej nazywane klapami oddymiającymi. Jak one działają? Jak wygląda automatyczne wyzwalanie klapy dymowej w praktyce?

KLAPA DYMOWA – GŁÓWNE FUNKCJE

Jest to część systemu oddymiającego, odpowiedzialna za odprowadzanie dymu i ciepła powstałego w wyniku rozprzestrzeniającego się pożaru. Klapy oddymiające umieszczane są w najwyższych punktach budynków – na dachach klatek schodowych, hal przemysłowych czy magazynowych. Ich obecność ułatwia ewakuację osób przebywających w budynkach, a także pracę strażakom i ratownikom medycznym, wchodzącym na teren pożaru.

PRACA KLAP ODDYMIAJĄCYCH W PRAKTYCE

System oddymiania automatycznie zostaje uruchomiony w momencie wybuchu pożaru. Otwarcie klap dymowych następuje od razu po uruchomieniu się czujek dymowych. Do sterowania klapami oddymiającymi używane są mechanizmy pneumatyczne, elektryczne bądź mechaniczne i to one odpowiadają za wyzwolenie się klapy po włączeniu się czujnika dymu.

Mechanizmy pneumatyczne są samodzielnymi urządzeniami, z zamontowanym wyzwalaczem termicznym lub sprężyną gazową z bezpiecznikiem termicznym. Dzięki temu nie potrzebują dodatkowego systemu uruchamiającego. Różni je to od mechanizmów elektrycznych, które posiadają siłowniki elektryczne, współpracujące z systemem przeciwpożarowym, tworząc złożony system. Instalacje mechaniczne zaś otwierają klapę w momencie przekroczenia w jej otoczeniu określonej temperatury przy użyciu siłownika sprężynowego lub pneumatycznego.

Wmontowane mechanizmy sprawiają, że siłownik po uzyskaniu sygnału uchyla klapę do całkowitego jej otworzenia. W ten sposób powstaje wylot, którym dym może swobodnie wypłynąć poza budynek.

RÓŻNE WARIANTY KLAP DYMOWYCH

Klapy dymowe występują w różnych wariantach, lecz każda z nich spełnia tę samą funkcję – odprowadzania dymu. Warto podzielić klapy oddymiające ze względu na ich rozmieszczenie na punktowe i w pasmach świetlnych. Klapy punktowe mogą występować w formie kwadratów, prostokątów, jednoskrzydłowych lub dwuskrzydłowych z podstawą o budowie prostej, skośnej bądź prosto-skośnej. Klapy dymowe w pasmach świetlnych są klapami łukowymi jedno- lub dwuskrzydłowymi o różnych wymiarach. Klapy dymowe w pasmach świetlnych są większe od klap punktowych ze względu na ich dodatkowe zastosowanie, jakim jest doświetlanie dużych pomieszczeń naturalnym światłem.

Należy pamiętać, że klapy dymowe muszą spełniać wszelkie wymagania norm, które mogą potwierdzić odpowiednim certyfikatem. Montując profesjonalne i sprawdzone klapy zyskujemy pewność, że system oddymiania grawitacyjnego będzie funkcjonował prawidłowo.

Otwarte włazy