CHARAKTERYSTYKA DYMOWYCH KLAP PUNKTOWYCH

Klapy dymowe są podstawowym elementem grawitacyjnego systemu oddymiania. Ich zadaniem jest odprowadzanie dymu, ciepła oraz powstających podczas pożaru szkodliwych gazów poza obręb budynku.

CZYM CHARAKTERYZUJĄ SIĘ ODDYMIAJĄCE KLAPY PUNKTOWE

Poza swoim głównym zadaniem, o którym wspomnieliśmy na wstępie, dymowe klapy punktowe mogą też być elementem doświetlającym w budynku, a nawet wspomagać jego wietrzenie. Ponadto w budynkach użyteczności publicznej takiej jak np. hale sportowe, czy sklepy wielkopowierzchniowe, w przypadku zagrożenia pożarowego mogą pełnić także funkcję wspomagającą przy ewakuacji budynku i akcji ratowniczej, gdyż przyczyniają się do mniejszego zadymienia, a co za tym idzie, poprawiają widoczność we wnętrzu budynku.

Jeśli chodzi o konstrukcję samej klapy, możemy wyróżnić:

  • klapy pneumatyczne - w przypadku pożaru sygnał alarmowy powoduje uruchomienie mechanizmu napędowego. Dwutlenek węgla zawarty w specjalnym naboju przemieszcza się w znajdującym się w mechanizmie napędowym i powoduje otwarcie klapy dymowej;
  • klapy elektryczne - w momencie powstania pożaru do centralki wysyłany jest sygnał o powstałym zagrożeniu, co powoduje uruchomienie silnika otwierającego klapę;
  • klapy mechaniczne - elementem napędowym są w tym wypadku sprężyny gazowe.

Klapy dymowe punktowe będące w ofercie firmy Rewa, różnią się też pod względem budowy - mogą być więc jednoskrzydłowe lub dwuskrzydłowe o budowie prostej, skośnej lub też prosto-skośnej. W zależności od typu budynku i indywidualnych potrzeb stosuje się więc konkretne, indywidualne rozwiązania. Ponadto od rodzaju, potrzeb oraz pełnionych przez dany obiekt funkcji stosuje się odpowiednią ilość i wielkość klap pozostając oczywiście w zgodzie ze ściśle określonymi i odpowiednimi przepisami.

Klapy dymowe punktowe są estetyczne i mogą stanowić element dodający budynkowi nowoczesnego i profesjonalnego wyglądu. Ponadto służyć też mogą jako system doświetlenia i wietrzenia budynku. Co ważne wykonane są zgodnie ze wszystkim normami i przepisami.

Włazy na dachu