Co wybrać do magazynu - klapy oddymiające punktowe czy klapy oddymiające w pasmach świetlnych?

Przepisy przeciwpożarowe wymagają, żeby w budynku zainstalowane zostały urządzenia pozwalające na ograniczenie ryzyka pojawienia się ognia oraz systemy, które umożliwią bezpieczną ewakuację użytkowników oraz przeprowadzenie efektywnej akcji gaśniczej. Jednym z największych wyzwań, z jakimi trzeba sobie poradzić w takiej sytuacji, są pojawiające się we wnętrzu gazy pożarowe, które nie tylko utrudniają orientację przestrzenną, radykalnie zmniejszając widoczność, ale również mogą powodować zatrucia, a niekiedy nawet zgon osób znajdujących się w obszarze ich oddziaływania. By radzić sobie z takimi zagrożeniami, konieczna okaże się instalacja oddymiająca. W przypadku, gdy ma ona działać na zasadzie grawitacyjnej, należy wyposażyć obiekt w klapy oddymiające punktowe albo klapy oddymiające w pasmach świetlnych. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.

Co cechuje różne typy klap oddymiających?

Klapy oddymiające są dostępne w różnych wariantach. W grę wchodzą klapy punktowe, które umieszcza się w wybranych miejscach połaci dachowej w celu pozbywania się gazów pożarowych. Inną dostępną opcją są klapy w pasmach świetlnych, a więc wkomponowane w elementy doświetlające wnętrze, które najczęściej umieszcza się nad przejściami czy strefami, gdzie potrzebna będzie większa ilość promieni świetlnych. W obu przypadkach system aktywujący zadziałanie klap może opierać się o taki sam typ instalacji oraz wykorzystywać własne czujniki lub być połączony z zainstalowanym w obiekcie systemem sygnalizacji pożarowej, który będzie inicjował jego zadziałanie.

Jakie klapy dymowe zastosować w budynku?

Decyzja co do rodzaju wykorzystanych w obiekcie klap oddymiających oraz ich usytuowania należy do osoby projektującej dany system. Dobiera się je tak, by zapewnić optymalny poziom przepływu powietrza dzięki prawidłowo wyliczonej powierzchni czynnej instalacji oraz wyprowadzić gazy przede wszystkim z dróg ewakuacyjnych, w tym klatek schodowych. Na ogół nie ma jednak przeszkód, by całość zaplanować tak, żeby dało się zastosować preferowane przez użytkownika rozwiązanie.

 

dach dużego magazynu