CZYM SĄ I JAK DZIAŁAJĄ KURTYNY DYMOWE?

Kurtyny dymowe służą przede wszystkim do skierowania dymu i gorącego powietrza na zewnątrz. Umożliwiają ewakuację osób oraz ułatwiają działania straży pożarnej. Czym dokładnie są kurtyny dymowe w systemie oddymiania grawitacyjnego i jak działają?

JAKĄ ROLĘ PEŁNI KURTYNA DYMOWA?

Kurtyny dymowe w systemie oddymiania o to elementy instalowane na granicy między strefą pożaru a strefą bezpieczną. Ich głównym zadaniem jest utworzenie barierowej ściany, która zapobiegnie rozprzestrzenianiu się dymu do obszarów, gdzie znajdują się osoby ewakuujące się. Kurtyny dymowe są zazwyczaj wykonane z wytrzymałego i niepalnego materiału, który utrzymuje się na specjalnych prowadnicach. Działanie kurtyn dymowych w systemie oddymiania grawitacyjnego opiera się na zasadzie różnicy gęstości między gorącym powietrzem i dymem a chłodniejszym powietrzem na zewnątrz budynku. W momencie wybuchu pożaru, gorące powietrze i dym unoszą się ku górze, tworząc warstwę o zwiększonej temperaturze. Kurtyna dymowa jest zainstalowana na wysokości umożliwiającej przepływ chłodniejszego powietrza poniżej niej.

KURTYNY DYMOWE - CO WARTO WIEDZIEĆ NA ICH TEMAT?

Kurtyny dymowe w systemie oddymiania grawitacyjnego są zwykle wyposażone w czujniki dymu i temperatury, które monitorują sytuację wewnątrz budynku. Ich działanie może być również zintegrowane z innymi systemami bezpieczeństwa, takimi jak systemy sygnalizacji pożarowej czy systemy oddymiania mechanicznego. W przypadku ewakuacji osób, kurtyny dymowe w systemie oddymiania grawitacyjnego odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu przejścia do strefy bezpiecznej. Chronią one osoby przed zadymieniem i nagrzewaniem się powietrza, umożliwiając im swobodne opuszczenie budynku. Działają również na korzyść działań straży pożarnej, umożliwiając skupienie się na lokalizacji pożaru i skutecznym gaszeniu.

Wyjście ewakuacyjne