Dlaczego warto inwestować w klapy dymowe od sprawdzonych producentów?

Każdy budynek musi być wyposażony w przewidziane w przepisach budowlanych i przeciwpożarowych systemy zabezpieczające przed ryzykami związanymi z pojawieniem się ognia. W zależności od parametrów obiektu wymagane mogą być rozmaite instalacje od systemu sygnalizacji pożaru przez hydranty wewnętrzne aż po stałe urządzenia gaśnicze np. tryskacze bądź zraszacze. W większości przypadków niezbędnym elementem ochrony przeciwpożarowej okażą się także klapy dymowe. Producentem wyrobów tego rodzaju jest firma REWA z Woli Rafałowskiej, oferująca również pasma świetlne, świetliki oraz klapy wentylacyjne i wyłazy dachowe. Przyjrzymy się bliżej klapom dymowym i zobaczmy, dlaczego warto stawiać na modele proponowane przez sprawdzonych wytwórców.

Czym są klapy dymowe?

Klapy dymowe to podstawowy element grawitacyjnej instalacji oddymiającej. Są one montowane w połaci dachu, a po otwarciu pozwalają na wyprowadzanie rozgrzanych gazów pożarowych poza budynek. Współpracują z klapami napowietrzającymi instalowanymi w niższych częściach obiektu. Umożliwia to wyrównywanie ciśnienia, a tym samym wspomaga przepływ dymu. Bez takiego systemu trudno byłoby przeprowadzić akcję ewakuacyjną, a wiele osób mogłoby się zatruć dymem lub udusić.

Dlaczego warto stawiać na wyroby dobrego producenta?

Klapy dymowe stanowią ważną część systemu przeciwpożarowego, a od ich prawidłowego działania zależy zdrowie i życie osób znajdujących się w budynku, gdzie pojawiło się zarzewie ognia. Powinny one więc charakteryzować się niezawodnością oraz dobrym wykonaniem, które przełoży się nie tylko na ich funkcjonowanie, ale również na oferowaną żywotność. Dobry producent będzie gwarancją zastosowania materiałów o odpowiednich parametrach, a także dopracowanych rozwiązań konstrukcyjnych. Plusem okaże się też zwykle różnorodność proponowanych modeli i systemów sterowania.

 

klapa na dachu