JAK DZIAŁA SYSTEM AUTOMATYCZNEGO OTWIERANIA KLAO ODDYMIAJĄCYCH PO WYKRYCIU ZADYMIENIA?

Wybuch pożaru oznacza pojawienie się płomieni mogących wywołać poparzenia, a także wysokiej temperatury powodującej rozprzestrzenianie się ognia i stanowiącej ryzyko obrażeń dla osób znajdujących się w budynku. Największym zagrożeniem pozostaje jednak powstający dym, który zwykle oznacza trudności z oddychaniem, może prowadzić do zatrucia lub śmierci z uwagi na swe toksyczne składniki, a także znacznie ogranicza widoczność, utrudniając akcję ewakuacyjną. Sposobem na jego wyeliminowanie jest stosowanie klap oddymiających. Przekonajmy się, jak działają takie systemy.

Co trzeba wiedzieć o systemach oddymiających?

Systemy oddymiające pozwalają na skuteczne wyprowadzanie gazów pożarowych z wnętrza obiektów. Mogą działać dzięki specjalnej instalacji wywiewno-nawiewnej albo opierać się o grawitacyjne unoszenie się ciepłych dymów ku górze. W takim przypadku niezbędne będzie zastosowanie klap umieszczonych w dachu lub na górnych kondygnacjach budynku, które pozwolą na wypuszczenie gazów na zewnątrz oraz klap napowietrzających, których otwarcie umożliwi wyrównanie ciśnienia.

Jak inicjuje się otwarcie klap oddymiających?

Systemy oddymiające mogą być sterowane przez oddzielne niezależnie czujniki wykrywające zadymienie albo zostać podłączone do zamontowanego w obiekcie systemu sygnalizacji pożaru oraz uruchamiać się na impuls generowany przez zarządzającą nim centralkę wskutek sygnału płynącego z czujek. Otwarcie klap może następować na różne sposoby. W grę wchodzą zarówno proste układy mechaniczne obsługiwane ręcznie, jak i zautomatyzowane, gdzie za uniesienie pokryw odpowiada mechanizm sprężynowy, układ siłowników pneumatycznych wyzwalany nabojem gazowym, system siłowników elektrycznych, a niekiedy nawet obsługiwanych hydraulicznie. Tam, gdzie klapy dymowe są też używane do obniżania temperatury czy wietrzenia pomieszczeń korzysta się zwykle z układów elektrycznych.

 

klapa na dachu