Jak działa system oddymiania w nowoczesnym budownictwie?

Ryzyko odniesienia obrażeń lub nawet wystąpienia zgonów w wyniku pojawienia się zarzewia ognia w budynku mieszkalnym czy użytkowym jest dość wysokie, dlatego obowiązujące przepisy nakładają na ich właścicieli i zarządców obowiązek stosowania rozwiązań, które pozwolą na ograniczenie skali zagrożenia pożarowego. Ponieważ wśród najbardziej niebezpiecznych czynników czołowe miejsce zajmują pojawiające się w takiej sytuacji gazy pożarowe, istotną częścią ochrony ppoż. są systemy oddymiania. W zależności od okoliczności mogą to być instalacje mechaniczne z wymuszonym przepływem lub grawitacyjne. Przyjrzyjmy się im nieco bliżej.

Jak działa system oddymiania i z czego się składa?

Skutecznym sposobem na wyprowadzanie gazów pożarowych poza budynek jest zainstalowanie właściwie zaprojektowanego systemu oddymiania. Składa się on z kilku podstawowych elementów: klap dymowych umieszczanych w połaci dachu i otwieranych, gdy czujniki wykryją pojawienie się wysokiego stężenia gazów, klap lub okien napowietrzających montowanych w dolnej części budynku, a także systemu sygnalizacji pożarowej albo sieci niezależnych czujników. Funkcjonowanie instalacji tego rodzaju odbywa się dzięki temu, że silnie rozgrzane dymy mają mniejszą gęstość, przez co samoczynnie unoszą się ku górze i mogą trafić poza budynek. Otwarte klapy napowietrzające zapewniają wyrównywanie ciśnienia, przez co proces ten może zachodzić sprawnie.

Co daje system oddymiający?

Podstawowym zadaniem systemu oddymiającego jest umożliwienie przeprowadzenia sprawnej akcji ewakuacyjnej. Pozbycie się zadymienia sprawia, że łatwiejsza jest orientacja w budynku i nie dochodzi do znacznego ograniczenia widoczności. Co równie ważne, stężenie toksycznych gazów jest mniejsze, redukuje więc ryzyko zatrucia się. Dobrze pracujące oddymianie to także udogodnienie dla zastępów straży pożarnej, które łatwiej mogą lokalizować źródło ognia i wykonywać swoje zadania.

 

przycisk oddymiania