JAK KLAPY ODDYMIAJĄCE MOGĄ WSPIERAĆ SYSTEMY WENTYLACYJNE W OBIEKTACH?

Właściwe funkcjonowanie budynków użytkowych wymaga zastosowania w nich wielu dodatkowych systemów. Wśród nich znajduje się m.in. wydajna instalacja wentylacyjna, która pozwoli na wymianę powietrza w tempie dostosowanym do sposobu korzystania z konkretnego obiektu. Uzupełnieniem wyposażenia są z reguły sprawnie funkcjonujące urządzenia przeciwpożarowe. Poza montowanymi stałymi urządzeniami gaśniczymi oraz hydrantami wewnętrznymi w grę wchodzi na ogół także popularne oddymianie grawitacyjne. Co ciekawe, często może ono wspomagać działanie wentylacji. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.

Co trzeba wiedzieć o systemach oddymiających?

W budynkach, w których niezbędne jest zastosowanie systemu oddymiającego, często montuje się przystępną cenową i zapewniającą wysoką skuteczność instalację grawitacyjną. Może ona funkcjonować dzięki temu, że w połaci dachu są montowane klapy oddymiające, a niżej zakłada się klapy napowietrzające. Jedne i drugie są otwierane w razie potrzeby za sprawą zintegrowanych czujników wykrywających obecność gazów pożarowych lub w wyniku połączenia z systemem sygnalizacji pożaru. Klapy działają, ponieważ gorący dym ma mniejszą gęstość niż powietrze, przez co unosi się samoistnie ku górze, a przez klapy może wydostać się na zewnątrz. Wyrównywanie ciśnienia we wnętrzu budynku jest zaś możliwe dzięki otworom napowietrzającym.

Jak klapy oddymiające mogą wspomagać wentylację?

Wiele systemów oddymiających ma też możliwość wspierania pracy wentylacji i przewietrzania budynku. Otwierane wówczas, gdy na zewnątrz jest chłodniej niż we wnętrzu, pozwalają na wykorzystanie analogicznego efektu jak występujący w czasie pożaru. Wymaga to jednak zastosowania dodatkowego sterowania np. siłowników elektrycznych, które mogą być uruchomione w razie pojawienia się takiej potrzeby.

 

systemy wentylacyjne