JAKI RODZAJ KLAP ODDYMIAJĄCYCH MONTUJE SIĘ NAD KLATKAMI SCHODOWYMI?

Klapy oddymiające to niezbędny element systemu ochrony przeciwpożarowej w budynkach. Ich zadaniem jest usuwanie dymu i gorących gazów powstających podczas pożaru, co umożliwia ewakuację mieszkańców i ułatwia pracę strażakom. W przypadku klatek schodowych, które są jednym z głównych dróg ewakuacyjnych, wybór odpowiedniego rodzaju klap oddymiających jest kluczowy dla bezpieczeństwa.

Czy klapy oddymiające warto montować na dachu?

Jednym z najbardziej powszechnych rozwiązań stosowanych w klatkach schodowych są klapy oddymiające montowane na dachu budynku. Dzięki ich lokalizacji na najwyższym punkcie konstrukcji skutecznie odprowadzają gorące gazy i dym na zewnątrz. Klapy te mogą być sterowane ręcznie lub automatycznie, za pomocą czujników dymu i temperatury. Ponadto producenci klap dymowych często wyposażają produkty w specjalne uszczelki, które zapobiegają przedostawaniu się wody deszczowej do wnętrza budynku.

Co charakteryzuje klapy oddymiające pionowe?

Innym rozwiązaniem stosowanym w przypadku klatek schodowych są klapy oddymiające pionowe. Montowane są one na ścianach budynku, co umożliwia odprowadzenie dymu i gorących gazów na zewnątrz. Klapy pionowe mogą być również wykorzystywane jako urządzenia wentylacyjne, zapewniając odpowiednią wymianę powietrza w pomieszczeniach. Warto zwrócić uwagę na to, że klapy pionowe są zwykle mniej efektywne niż klapy dachowe, ze względu na mniejszą siłę ciągu termicznego. Kolejnym rozwiązaniem, które może być stosowane w klatkach schodowych, są klapy oddymiające zintegrowane z oknami. W przypadku pożaru specjalne mechanizmy sprawiają, że okna otwierają się automatycznie, umożliwiając odprowadzenie dymu na zewnątrz. Tego rodzaju klapy oddymiające są szczególnie przydatne w budynkach o niewielkiej liczbie kondygnacji, gdzie montaż klap dachowych lub pionowych może być utrudniony.

blok mieszkalny