JAKIE FUNKCJE PEŁNIĄ OSŁONY PRZECIWWIATROWE?

System przeciwpożarowy jest niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa m.in. osób pracujących w wielkich halach przemysłowych czy magazynowych, ale także dla osób odwiedzających centra handlowe.

ODDYMIANIE GRAWITACYJNE A BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKÓW BUDYNKU

Klapy dymowe, jako główny element systemu oddymiania grawitacyjnego, odpowiadają za sprawne odprowadzanie powstałego w czasie pożaru dymu oraz wytwarzających się substancji toksycznych. Dzięki ich otwarciu obniża się również temperatura pomieszczenia, w którym doszło do pożaru, w ten sposób ułatwiając akcję ratowniczą i ewakuację z budynku.

Klapy oddymiające oprócz wymienionych już funkcji mogą także być wykorzystywane jako dodatkowa forma doświetlania pomieszczeń lub dodatkowa wentylacja, np. w dużych halach produkcyjnych. Chcąc wykorzystać system oddymiania w formie wentylacji, warto zamontować w nich osłony przeciwwiatrowe.

FUNKCJE OSŁONY PRZECIWWIATROWEJ

Osłony przeciwwiatrowe wykonywane są z aluminium lub stalowej blachy ocynkowanej ogniowo. Mogą występować w kilku kolorach, co pozwala na dopasowanie ich do indywidualnych potrzeb kupującego.

Jedną z funkcji osłon przeciwwiatrowych jest zwiększanie przepływu aerodynamicznego, dzięki czemu zwiększa się powierzchnia czynnego oddymiania klapy dymnej w czasie trwania pożaru. Obecność osłon pozwala na sprawniejsze pozbywanie się wytwarzanego dymu i toksyn, nie tylko torując drogę ucieczki z budynku, ale także obniżając temperaturę wewnątrz niego, chroniąc w ten sposób przed całkowitym zniszczeniem jego wyposażenie.

Osłona przeciwwiatrowa jest niezbędnym elementem klapy dymowej, która użytkowana jest także jako dodatkowa wentylacja. Instalując z klapie osłonę zapobiegamy przed zacinaniem deszczu, śniegu czy gradu do wnętrza pomieszczenia w czasie jego wentylacji i niwelujemy możliwość powstawania zacieków czy zniszczenia urządzeń znajdujących się wewnątrz.

Widok miasta