JAKIE SĄ RODZAJE KLAP ODDYMIAJĄCYCH?

Klapy oddymiające są niezbędnym elementem systemów przeciwpożarowych, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa ludzi oraz ochronę mienia w przypadku pożaru. Ich głównym zadaniem jest usuwanie dymu i gorących gazów z wnętrza budynku, co pozwala na szybsze opanowanie sytuacji przez służby ratownicze oraz ułatwia ewakuację osób znajdujących się wewnątrz. W tym artykule przyjrzymy się bliżej popularnym rodzajom klap oddymiających oraz miejscom ich montażu.

Popularne rodzaje klap oddymiających – charakterystyka i zastosowanie

Na rynku dostępne są różne rodzaje klap oddymiających, które można podzielić na dwie główne grupy – klapy oddymiające punktowe i liniowe. Klapy liniowe stosowane są przede wszystkim w budynkach przemysłowych, halach produkcyjnych czy magazynach, gdzie istnieje potrzeba szybkiego i skutecznego odprowadzenia dymu na dużych powierzchniach. Klapy punktowe natomiast charakteryzują się mniejszymi rozmiarami i są częściej stosowane w obiektach użyteczności publicznej, takich jak szkoły, biura czy centra handlowe. Wśród popularnych rodzajów klap oddymiających można wymienić klapy dachowe, ściennymi, okienne oraz klapki oddymiające zintegrowane z systemem wentylacji.

Gdzie montuje się klapy oddymiające punktowe?

Klapy oddymiające punktowe montuje się najczęściej na suficie lub ścianie budynku, w zależności od jego konstrukcji i potrzeb. W przypadku budynków wielokondygnacyjnych klapy te są zwykle umieszczane na każdej kondygnacji, co pozwala na skuteczne odprowadzenie dymu z poszczególnych pięter. W budynkach o konstrukcji szkieletowej klapy oddymiające punktowe mogą być montowane również w przegrodach między pomieszczeniami, co umożliwia kontrolowanie rozprzestrzeniania się dymu wewnątrz obiektu. Ważne jest, aby klapy te były odpowiednio zintegrowane z systemem przeciwpożarowym budynku oraz sterowane przez centralę alarmową, która uruchamia je automatycznie w przypadku wykrycia pożaru.

 

klapa oddymiająca