KLAPY DYMOWE JAKO ROZWIĄZANIE DLA KLATEK SCHODOWYCH

Obowiązujące w naszym kraju przepisy jasno określają konieczność uwzględnienia w planie ewakuacyjnym budynków mieszkalnych drogi ewakuacji prowadzącej przez klatki schodowe, które mają stanowić w rozumieniu niniejszych ustaleń drogę bezpiecznej ewakuacji. Aby bezpieczna ewakuacja mogła być możliwa, stosowane są klapy dymowe, które znajdują zastosowanie jako niezbędna część systemu przeciw pożarowego na klatkach schodowych.

Zazwyczaj w tym celu stosuje się klapy dymowe punktowe, których głównym celem jest wyprowadzenie dymu z części schodowej budynku i tym samym obniżenie temperatury panującej na tej powierzchni budynku. Ma to na celu usprawnienie ewakuacji mieszkańców i zapewnienie im schronienia, jeśli będzie to niemożliwie w innych pomieszczeniach do czasu przybycia służb gaśniczych i ratunkowych. Należy pamiętać, że potężne zadymienia w budynkach wielokondygnacyjnych bardzo często stanowią ogromne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Można tego uniknąć stosując się do wytycznych CNBOP-PIB, będących owocem pracy wielu specjalistów między innymi z dziedziny BHP, którzy dołożyli starań, aby stworzyć regulacje mające chronić ludzi korzystających z klatek schodowych w trakcie pożaru.

PRZEPISY REGULUJĄCE ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH

Oddymianie klatek schodowych regulowane jest obowiązującymi przepisami zgodnie z Wytycznymi CNBOP-PIB W-0003:2016 z roku 2016 i krajowymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz PPOŻ. Zgodnie z tymi przepisami możliwe do zastosowania są dwa rodzaje oddymiania klatek schodowych. Pierwszy z nich polega na zainstalowaniu systemu oddymiania grawitacyjnego. Zakłada on wykorzystanie naturalnej cyrkulacji powietrza w ciągu termicznym na klatce schodowej. W tym rozwiązaniu stosuje się klapy dymowe umieszczane bezpośrednio na stropie, które mają na celu odprowadzenie dymu na zewnątrz. Zdarza się, że w budynkach mieszkalnych wykorzystujących ten model oddymiania stosowane są dodatkowo klapy oddymiające naścienne. System oddymiania grawitacyjnego jest stosunkowo tanim rozwiązaniem i stąd właśnie jego niezwykła popularność. Konieczne jest w tym rozwiązaniu także zainstalowanie na każdej klatce schodowej samoczynnego systemu oddymiania zespolonego z systemem napowietrzania, które pozwoli na prawidłowe zróżnicowanie ciśnienia. Oddymienie powierzchni klatki schodowej nie jest oczywiście równoznaczne z możliwością ewakuacji mieszkańców, jednak pozwoli im na bezpieczne zaczekanie na służby ratownicze.

RODZAJE KLAP DYMOWYCH STOSOWANYCH NA KLATKACH SCHODOWYCH

Każdy system oddymiania powinien być dopasowany do konkretnej klatki schodowej. Powinny zostać także określone możliwe zagrożenia dla danej powierzchni, tworząc tzw. scenariusze ewakuacyjne. Przy tych rozważaniach ważnym elementem godnym napomknięcia są rodzaje klap dymowych stosowanych na klatkach schodowych w celu oddymienia ich powierzchni. Znakomitą większość klap oddymiających na klatkach schodowych stanowią stropowe urządzenia oddymiające. Są to urządzenia, które służą do odprowadzenia dymu z danej przestrzeni i przyległych pomieszczeń lub korytarzy. Zazwyczaj klapy dymowe są kwadratowe lub okrągłe i połączone są z nawiewem mechanicznym, lub wykorzystujące oddymianie grawitacyjne. Nawiew jest uruchamiany poprzez wprowadzenie w cyrkulację powietrza, dzięki otworom kompensacyjnym (np. drzwi, okna, żaluzje itp.) w niższej części klatki schodowej. Dlatego tak ważne jest to, aby każda klapa dymowa stanowiąca część systemu PPOŻ. powinna być regularnie poddawana kontroli razem z całym systemem instalacyjnym pod kątem aerodynamicznym i technicznym. Aby odpowiednio określić ilość niezbędnych klap oddymiających, które spełnią swoje zadanie, należy umiejętnie wymiarować klatkę schodową, biorąc pod uwagę powierzchnię obliczeniową klatki schodowej regulowanej przez przepisy. Stosuje się tu też wymagania o klasie skuteczności B300 30, określone zgodnie z normą PN-EN 12101-2.

Wyjście ewakuacyjne