NA CZYM POLEGA ODDYMIANIE GRAWITACYJNE?

Każdy budynek powinien być prawidłowo zabezpieczony przed skutkami pożaru. Oddymianie grawitacyjne to doskonały system zapewniający bezpieczne drogi ewakuacji. Na czym polega jego działanie?

ODDYMIANIE GRAWITACYJNE – CZYM JEST?

Jest to system oddymiania pozwalający na odprowadzenie wytworzonego w czasie pożaru dymu, trujących gazów i ciepła. Oddymianie grawitacyjne montowane jest najczęściej w przestrzeni pionowych dróg ewakuacyjnych, czyli na klatkach schodowych wielopiętrowych konstrukcji. System ten pozwala na uwolnienie ich od zadymienia, pozwalając ludziom na bezpieczne opuszczenie budynku, w którym wybuchł pożar.

Budynki użyteczności publicznej, takie jak przedszkola czy szkoły, narzucone mają stosowanie takich systemów. Reguluje to Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych budynków z dnia 12 kwietnia 2002 roku.

NA CZYM POLEGA ODDYMIANIE GRAWITACYJNE?

System oddymiania grawitacyjnego jest automatyczny – uruchamia się poprzez włączenie się urządzenia zewnętrznego, jakim może być np. czujka dymowa. W jego skład wchodzą także klapy oddymiające (dymowe), które montowane są w szczytowych miejscach stref oddymianych, np. u szczytu klatki schodowej lub dachu hali produkcyjnej, w formie cokołu i kopułki z siłownikiem. Do systemu wchodzą też klapy napowietrzające, w formie klap montowanych w ścianach budynków na niższych kondygnacjach lub w formie specjalnie dostosowanych drzwi wejściowych.

Oddymianie grawitacyjne wykorzystuje zjawisko konwekcji, czyli unoszenia się ku górze cieplejszych gazów. W czasie pożaru automatycznie uruchamiany system jednocześnie otwiera klapy dymowe i napowietrzające. Klapy dymowe otwierając się przy pomocy siłownika, odprowadzają gazy gromadzące się przy suficie. Klapy napowietrzające umożliwiają wytworzenie się w zadymionej strefie ciągu kominowego, ułatwiającego unoszenie się dymu ku klapom dymowym. Jest to możliwe tylko przy zachowaniu odpowiedniej odległości między klapami oddymiającymi i napowietrzającymi.

 

Instalując system oddymiania grawitacyjnego, nie tylko zapewniamy bezpieczną drogę ewakuacji w czasie pożaru, ale także obniżamy powstałą temperaturę w całym obiekcie. W ten sposób zabezpieczamy zarówno życie osób przebywających w obiekcie, jak i jego całą konstrukcję budowlaną, jednocześnie wspierając pracę ratowników w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Widok dachu z góry