W JAKI SPOSÓB OTWIERAJĄ SIĘ KLAPY DYMOWE?

Klapy dymowe, zwane inaczej oddymiającymi, to specjalne urządzenia instalowane na dachu budynku, przez które odprowadzane jest ciepło oraz dym powstałe w wyniku pożaru. By jednak system ten mógł zadziałać sprawnie, potrzebny jest napęd, który pozwala na ich automatyczne otwarcie w razie niebezpieczeństwa. Jakie rodzaje napędów służą do uchylania dużych i masywnych klap dymowych?

KLAPY Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM CZY PNEUMATYCZNYM?

Najczęściej wykorzystywanym rodzajem napędu do klap dymowych jest napęd pojedynczy. Zdarza się jednak, że klapy są zbyt szerokie i ciężkie, bądź występują w nieregularnych kształtach - w takich sytuacjach dobiera się napędy zsynchronizowane. Precyzja pracy systemu połączonych napędów zapewnia ich bezproblemowe funkcjonowanie i otwarcie klap dymowych, gdy zajdzie taka potrzeba.

Same napędy, ze względu na sposób działania systemu napędowego, dzielą się na dwie główne grupy:

  • napędy elektryczne - wykorzystywane najczęściej do sterowania klapami wolnostojącymi; składają się z centrali oddymiania, przycisku oddymiania, czujki dymowej, przycisku przewietrzania, siłownia elektrycznego z napędem łańcuchowym lub zębatkowym oraz montowane w niektórych egzemplarzach modułu pogodowego;

     

  • napędy pneumatyczne - składają się z mechanizmu pneumatycznego, termowyzwalacza z ampułką z alkoholem oraz z naboju CO2 (opcjonalnie będą to miedziane rurki lub skrzynki pożarowe z butlami z dwutlenkiem węgla - gdy zachodzi potrzeba manualnego wyzwolenia klapy); uruchomienie systemu napędu pneumatycznego odbywa się po aktywacji urządzenia wyzwalającego lub ręcznie, korzystając z alarmowej skrzynki sterowniczej.

Klapy dymowe otwierane napędem elektrycznym tworzą zazwyczaj systemy zsynchronizowane, składające się z kilku lub czasami kilkunastu urządzeń. Z kolei klapy uchylane w systemie pneumatycznym są w zasadzie urządzeniami samodzielnymi, pracującymi niezależnie od siebie. Gdy zachodzi potrzeba wykorzystania oddymiającej klapy pneumatycznej w charakterze urządzenia przewietrzającego, konieczny jest montaż dodatkowego siłownika elektrycznego.

Otwarty właz na dachu