ZALETY PUNKTOWYCH KLAP ODDYMIAJĄCYCH

Pojawienie się w budynku zarzewia ognia stanowi ogromne zagrożenie dla jego użytkowników, ponieważ wiąże się zwykle z szybkim rozprzestrzenianiem się pożaru, stwarzając ryzyko poparzeń wskutek występowania wysokiej temperatury oraz odcięcia drogi ucieczki przez płomienie. Największym niebezpieczeństwem są jednak toksyczne gazy wytwarzane podczas spalania się elementów konstrukcji i wyposażenia obiektu, które mogą powodować zatrucie oraz na tyle ograniczyć widoczność, że niemożliwa stanie się sprawna ewakuacja. By przeciwdziałać takim sytuacjom w miejscach, z których korzysta większa liczba ludzi, montuje się klapy oddymiające. Przekonajmy się, jakie są zalety takich systemów i sprawdźmy, co przemawia za stosowaniem klap punktowych.

Na czym polega działanie klap oddymiających?

Klapy oddymiające są częścią grawitacyjnego systemu oddymiania. Są otwierane w sytuacji, gdy współpracujące z nimi niezależne czujniki lub zainstalowany w budynku system sygnalizacji pożaru wykryje podwyższoną temperaturę bądź obecność zadymienia. Po otwarciu klap gazy pożarowe, które są znacznie cieplejsze niż powietrze, a przez to mają mniejszą gęstość, samoczynnie unoszą się ku górze i mogą być wyprowadzone poza budynek. By nie powodowało to zmiany ciśnienia, w obiekcie stosowane są współdziałające z nimi klapy lub okna napowietrzające.

Czemu warto wybierać klapy punktowe?

Klapy oddymiające mogą stanowić część pasma świetlnego lub być montowane jako punktowe, a więc umieszczane bezpośrednio w połaci dachu w odpowiednio wybranych miejscach. Przy projektowaniu systemu oddymiania szczególne znaczenie ma zapewnienie właściwej powierzchni czynnej klap w stosunku do powierzchni podłogi znajdującej się w danym pomieszczeniu. Użycie klap punktowych daje możliwość lepszego dopasowania ich rozmieszczenia do specyfiki danego budynku, a przez to na uzyskanie maksymalnej wydajności konkretnej instalacji. Decyzja o tym, jaki typ klap zastosować należy jednak do projektanta instalacji oddymiającej.

 

dach przemysłowy