ZASADY KONSERWACJI KLAP DYMOWYCH

Klapy dymowe służą do usuwania dymu, ciepła oraz innych substancji toksycznych, uwalniających się w trakcie pożaru na przykład w halach sportowych, produkcyjnych czy w supermarketach. Mogą także pełnić funkcję doświetlającą i przewietrzającą pomieszczenia. Przyśpieszają akcję ratowniczą. Wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej i ocieplone z zewnątrz wełną mineralną. Wypełnienie skrzydła wykonane jest z poliwęglanowej płyty komorowej. Zasady ich konserwacji określają przepisy.

PRZEPISY, ZWIĄZANE Z KONSERWACJĄ KLAP DYMOWYCH

Sposób konserwacji oferowanych przez naszą firmę przeciwpożarowych klap dachowych regulują:

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,
  • instrukcja ITB Nr 331 opracowana przez Zakład Badań Ogniowych w Warszawie.

Zgodnie z Rozporządzeniem, „urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku”. Jak konserwacja klap przebiega w praktyce?

CO WCHODZI W ZAKRES KONSERWACJI KLAP ODDYMIAJĄCYCH?

Konserwacja klap zaczyna się od dokonania ogólnej oceny stanu technicznego urządzenia. Szczególną uwagę zwraca się na ewentualne rysy oraz uszkodzenia mechaniczne. Następnie specjaliści przeprowadzają kontrolę naboi i termo wyzwalaczy pneumatycznych, ampułek w termo wyzwalaczach oraz siłowników. Zweryfikować należy kolejno stan zawiasów, uszczelek w klapie dymowej oraz szczelności, system regulacji domykania oraz to, czy blokada rygla działa prawidłowo. Bardzo ważna jest kontrola szczelności całości instalacji oraz uzbrojenia skrzynki alarmowej. Poprawność działania czujek sprawdza się przez ich zadymienie. Konserwacja kończy się usunięciem ewentualnych usterek oraz uwzględnieniem wyniku kontroli w sporządzonym protokole. 

Regularna konserwacja klap dymowych jest niezwykle ważna, bowiem to sprawność urządzenia przesądza o bezpieczeństwie osób, znajdujących się w pomieszczeniu.

Mężczyzna