Centrala oddymiania 24V

Centrale sterowania oddymianiem mają za zadanie uruchomić urządzenia elektryczne systemu oddymiania na podstawie sygnału pochodzącego z termicznych lub optycznych czujek dymu, ręcznych ostrzegaczy pożarowych lub z centrali SAP.

 

centrala oddymiania 24V

Charakterystyka:

 • napięcie zasilania 24 V,
 • centrala systemu oddymiania sterująca siłownikami 24 V,
 • linia sygnałowa do przyłączenia automatycznych czujek pożarowych,
 • linia sygnałowa do przyłączenia nieautomatycznych sygnalizatorów pożarowych,
 • automat. dozór linii sygnałowej, linii zbiorczej siłowników (nierozgałęzionej), bezpieczników, akumulatorów i zasilania sieciowego,
 • możliwość przyłączenia zewnętrznych przycisków wentylacyjnych,
 • możliwość ustawienia maksymalnego wysuwu siłownika do przewietrzania (ograniczenie wysuwu),
 • blokada funkcji wentylacyjnej "otwieranie" w przypadku niedoładowania akumulatorów bądź awarii sieci,
 • możliwość przyłączenia centrali pogodowej,
 • możliwość zaprogramowania funkcji „zamykanie automatyczne“ (automatyczne zamykanie po anulowaniu alarmu),
 • możliwość zaprogramowania funkcji „zakłócenie = alarm“ (awaria jednej z linii sygnałowych wywołuje stan alarmowy),
 • obudowa natynkowa z tworzywa sztucznego, stopień ochrony IP40, w kolorze jasnoszarym RAL 7035,
 • pobór prądu 0,1A (230V~ / 50Hz),wskaźniki w pokrywie obudowy: działanie/ok (zielony), alarm (czerwony), awaria (żółty),
 • opcja: możliwość bezpośredniej współpracy z czujnikiem deszczu i wiatru (nie jest konieczna centrala pogodowa).