Przycisk oddymiania RPO

Przycisk alarmowy oddymiania służy do ręcznego alarmowego otwarcia klap oddymiających. Współpracuje z elektryczną centralą oddymiania.

Ręczny przycisk oddymiania posiada dopuszczenie do stosowania w instalacjach przeciwpożarowych.

 

przycisk oddymiania RPO