Moduł pneumatyczny

MODUŁ PNEUMATYCZNY DO SZAFY I SKRZYNKI STEROWNICZEJ

Moduł pneumatyczny jest urządzeniem o zwartej konstrukcji, przystosowanym do zamontowania we wszystkich sterowniczych urządzeniach przekazujących z wyjściem pneumatycznym. Zaletą tego urządzenia jest prostota montażu bez stosowania dodatkowych narzędzi.

Urządzenie to za pomocą mikrosiłownika wyzwala energię mechaniczną niezbędną do uruchomienia jednej lub dwóch dźwigni sterowania ręcznego w jednym lub w dwóch przebijakach naboju CO2, po otrzymaniu rozkazu zdalnego sterowania pneumatycznego.

 

moduł pneumatyczny