Termo bezpieczniki systemu OZ

Termobezpiecznik jest automatycznym wyzwalaczem termicznym przeznaczonym do sterowania urządzeń oddymiających w systemach otwieranie/zamykanie, w których czynnikiem roboczym jest sprężony gaz CO2. Reaguje na temperaturę nominalną i nie wymaga dodatkowej energii zewnętrznej do zadziałania.

W trakcie pożaru wskutek wzrostu temperatury otoczenia powyżej temperatury kalibracji elementu termoczułego następuje zniszczenie ampułki alkoholowej. Zniszczenie ampułki zwalnia blokadę mechanizmu sprężynowego co powoduje przebicie naboju CO2 zamontowanego w termobezpieczniku. Cała objętość gazu z naboju zostaje skierowana do siłownika, co skutkuje otwarciem klapy oddymiającej, okna itp.

Charakterystyka:

  • możliwość lokalnego lub zdalnego otwarcia klapy,
  • możliwość współpracy ze skrzynką sterowniczą lub skrzynką wentylacyjną,
  • robocze ciśnienie pracy od 0,2 do 2 MPa,
  • maksymalne krótkotrwałe ciśnienie pracy 6 MPa,
  • temperatura użytkowania od -20°C do +110°C.

Bezpiecznik