SYSTEM SOP 4

Oddymianie automatyczne termiczne, sterowanie z centrali SAP oraz ręczne (z funkcją wentylacji)

Klapa dymowa z napędem za pomocą sprężyn gazowych z wciągarką mechaniczną z modułem elektrycznym (do podłączenia z centralą SAP)

Elementem napędowym mechanizmu otwierającego klapę dymową są sprężyny gazowe.
Integralnym urządzeniem tego rodzaju klapy dymowej jest zatrzask utrzymujący klapę w pozycji zamkniętej lub spełniająca tą samą rolę wciągarka mechaniczna.

Energii do otwarcia klapy dostarczają sprężyny gazowe. Zostały one zamontowane w taki sposób, aby wywierać stały nacisk na otwieralną ramę klapy. Urządzenia sterownicze (zatrzask lub wciągarka mechaniczna) utrzymują klapę w pozycji zamkniętej, do momentu otrzymania sygnału zdalnego sterowania. Po zwolnieniu zatrzasku (wciągarki) klapa przechodzi w stan otwarcia z pomocą sprężyn gazowych.

Charakterystyka sterowania:

  • Oddymianie automatyczne za pomocą bezpiecznika termicznego BTR,
  • Oddymianie ręczne za pomocą wciągarki mechanicznej,
  • Oddymianie automatyczne - wyposażenie wciągarki w moduł elektryczny umożliwiający podłączenie do centrali SAP,
  • Wentylacja ręczna za pomocą wciągarki mechanicznej.

W przykładzie przedstawiono klapę dymową wolnostojącą - analogiczny system sterowania może być wykorzystany do klap w pasmach świetlnych.

System SOP 4