SYSTEM SOP 5

Napęd do wyłazów dachowych

Do otwierania tego typu klapy zastosowano sprężyny gazowe mocowane po bokach podstawy. Zaletą takiego mocowania jest możliwość wykorzystania klapy jako włazu dachowego.

Integralnym urządzeniem tego rodzaju klapy dymowej jest zatrzask utrzymujący klapę w pozycji zamknięte

System SOP 5