SYSTEM 1

KLAPA DYMOWA Z NAPĘDEM PNEUMATYCZNYM STEROWANA ZA POMOCĄ TERMOBEZPIECZNIKA ALKOHOLOWEGO.

Elementem napędowym mechanizmu otwierającego klapę dymową jest siłownik pneumatyczny.

Energię do otwarcia klapy zapewniają naboje gazowe zawierające sprężony CO2. Do sterowania klapami dymowymi niezbędna jest instalacja wykonana z rurek miedzianych lub stali nierdzewnej. Instalacja ta łączy siłowniki pneumatyczne, zamontowane w mechanizmach otwierania z urządzeniami sterującymi. Urządzeniami sterującymi, wyzwalającymi sprężony gaz, są termobezpieczniki oraz skrzynki sterownicze.

System sterowania TYLKO OTWIERANIE charakteryzuje się koniecznością ręcznego zamykania klap z poziomu dachu.

Charakterystyka sterowania:

  • Oddymianie automatyczne za pomocą termobezpiecznika alkoholowego

W przykładzie przedstawiono klapę dymową wolnostojącą - analogiczny system sterowania może być wykorzystany do klap w pasmach świetlnych.

System 1