System 3

KLAPA DYMOWA Z NAPĘDEM PNEUMATYCZNYM STEROWANA ZA POMOCĄ TERMOBEZPIECZNIKA ALKOHOLOWEGO I SKRZYNKI STEROWNICZEJ TYLKO OTWIERANIE Z MODUŁEM ELEKTRYCZNYM (DO PODŁĄCZENIA Z CENTRALĄ SAP).

Elementem napędowym mechanizmu otwierającego klapę dymową jest siłownik pneumatyczny.
Energię do otwarcia klapy zapewniają naboje gazowe zawierające sprężony CO2. Do sterowania klapami dymowymi niezbędna jest instalacja wykonana z rurek miedzianych lub stali nierdzewnej. Instalacja ta łączy siłowniki pneumatyczne, zamontowane w mechanizmach otwierania z urządzeniami sterującymi. Urządzeniami sterującymi, wyzwalającymi sprężony gaz, są termobezpieczniki oraz skrzynki sterownicze.

System sterowania TYLKO OTWIERANIE charakteryzuje się koniecznością ręcznego zamykania klap z poziomu dachu.

Charakterystyka sterowania:

  • Oddymianie automatyczne za pomocą termobezpiecznika alkoholowego;
  • Oddymianie ręczne za pomocą skrzynki sterowniczej CO2.
  • Oddymianie automatyczne - wyposażenie skrzynki w moduł elektryczny umożliwiający podłączenie do centrali SAP.

W przykładzie przedstawiono klapę dymową wolnostojącą - analogiczny system sterowania może być wykorzystany do klap w pasmach świetlnych.

 

System 3