System 4

KLAPA DYMOWA Z NAPĘDEM PNEUMATYCZNYM STEROWANA ZA POMOCĄ TERMOBEZPIECZNIKA ALKOHOLOWEGO I SKRZYNKI STEROWNICZEJ TYLKO OTWIERANIE Z MODUŁEM ELEKTRYCZNYM (DO PODŁĄCZENIA Z CENTRALĄ SAP) - KLAPA WYPOSAŻONA W WENTYLACJĘ ELEKTRYCZNĄ Z AUTOMATYKĄ POGODOWĄ.

Elementem napędowym mechanizmu otwierającego klapę dymową jest siłownik pneumatyczny.
Energię do otwarcia klapy zapewniają naboje gazowe zawierające sprężony CO2. Do sterowania klapami dymowymi niezbędna jest instalacja wykonana z rurek miedzianych lub stali nierdzewnej. Instalacja ta łączy siłowniki pneumatyczne, zamontowane w mechanizmach otwierania z urządzeniami sterującymi. Urządzeniami sterującymi, wyzwalającymi sprężony gaz, są termobezpieczniki oraz skrzynki sterownicze.
System sterowania TYLKO OTWIERANIE charakteryzuje się koniecznością ręcznego zamykania klap z poziomu dachu (wyzwolonych przy użyciu skrzynki sterowniczej lub termobezpiecznika ).

Klapa wyposażona w dodatkowy siłownik elektryczny 230V, służący do uchylania wieka klapy co pozawala na naturalną wentylację pomieszczeń. Zastosowanie automatyki pogodowej pozwala na uniknięcie zagrożenia związanego z warunkami atmosferycznymi (opady atmosferyczne i wiatr).

Charakterystyka sterowania:

  • Oddymianie automatyczne za pomocą termobezpiecznika alkoholowego,
  • Oddymianie ręczne za pomocą skrzynki sterowniczej CO2,
  • Oddymianie automatyczne - wyposażenie skrzynki w moduł elektryczny umożliwiający podłączenie do centrali SAP,
  • Wentylacja ręczna poprzez przełącznik do przewietrzania,
  • Wentylacja - automatyczne zamykanie poprzez centralkę pogodową.

 

System 5