System 7

SYSTEM TYLKO OTWIERANIE WYZWALANIE AUTOMATYCZNE TERMICZNE, RĘCZNE ORAZ AUTOMATYCZNE Z CENTRALI SAP Z FUNKCJĄ WENTYLACJI PNEUMATYCZNEJ

Klapa dymowa z napędem pneumatycznym sterowana za pomocą termobezpiecznika alkoholowego i skrzynki sterowniczej TYLKO OTWIERANIE z modułem elektrycznym (do podłączenia z centralą SAP) - klapa wyposażona w wentylację pneumatyczną z automatyką pogodową.

Elementem napędowym mechanizmu otwierającego klapę dymową jest siłownik pneumatyczny.
Energię do otwarcia klapy zapewniają naboje gazowe zawierające sprężony CO2. Do sterowania klapami dymowymi niezbędna jest instalacja wykonana z rurek miedzianych lub stali nierdzewnej. Instalacja ta łączy siłowniki pneumatyczne, zamontowane w mechanizmach otwierania z urządzeniami sterującymi. Urządzeniami sterującymi, wyzwalającymi sprężony gaz, są termobezpieczniki oraz skrzynki sterownicze.
Źródłem energii do otwierania klapy w celu przewietrzania jest sprężone powietrze uzyskiwane za pomocą kompresora. Żródłem energii do otwierania klap w celu oddymiania nadal jest nabój ze sprężonym CO2. Ale zastosowanie kompresora pozwala na zamknięcie klapy przy użyciu centrali wentylacyjnej bez konieczności wychodzenia na dach.
Klapa wyposażona w automatykę pogodową pozwoli na uniknięcie zagrożenia związanego z warunkami atmosferycznymi (opady atmosferyczne i wiatr).

Charakterystyka sterowania:

  • Oddymianie automatyczne za pomocą termobezpiecznika alkoholowego,
  • Oddymianie ręczne za pomocą skrzynki sterowniczej CO2,
  • Wentylacja ręczna poprzez skrzynkę z pierwszeństwem CO2,
  • Wentylacja - automatyczne zamykanie poprzez centralkę pogodową.

System 7