CZY W KAŻDYCH PASMACH ŚWIETLNYCH MOŻNA ZAMONTOWAĆ KLAPY DYMOWE?

Budynki o dużej kubaturze wykorzystywane w działalności produkcyjnej, magazynowej handlowej lub usługowej to nierzadko obiekty, w których nie ma możliwości zamontowania okien. Dość często, nawet jeżeli zostaną one zainstalowane, to z racji dużej powierzchni nie będą zapewniać dostatecznego doświetlenia wnętrza. W tym celu konieczne okazuje się zastosowanie świetlików, które w znacznym stopniu ograniczą poziom zużycia energii elektrycznej potrzebnej do działania oświetlenia. Ponieważ w takich przypadkach z reguły konieczny będzie też system wyprowadzający na zewnątrz gazy pożarowe, jednym z rozwiązań stanie się założenie klap oddymiających w pasmach świetlnych. Przekonajmy się, dlaczego są one niezbędne i sprawdźmy, kiedy można je stosować.

Dlaczego klapy oddymiające będą potrzebne?

Duże zadymienie jest uznawane za największe zagrożenie związane z pożarami, a uwalniane toksyczne gazy są przyczyną wielu zatruć, a także zgonów. Gęsty dym nie tylko utrudnia lub wręcz uniemożliwia oddychanie, ale jest też poważnym problemem, jeżeli chodzi o orientację w przestrzeni i zdolność do odnalezienia dróg wyjścia. Sposobem na sprawne przeprowadzenie akcji ewakuacyjnej jest wyprowadzenie gazów pożarowych poza obiekt. Najczęściej służą do tego systemy grawitacyjne z otworami napowietrzającymi umieszczonymi niżej i klapami dymowymi w połaci dachu. Pozwalają one na pozbycie się lżejszych od powietrza z uwagi na swą temperaturę gazów pożarowych i wyrównywanie ciśnienia we wnętrzu.

Co warto wiedzieć o doborze klap oddymiających?

Powierzchnia czynna klap dymowych jest określana w stosunku do powierzchni budynku i obliczana przez specjalistów z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla każdego obiektu. Ich liczbę i rozmieszczenie podaje się więc w specjalnie opracowywanym projekcie. Jeżeli lokalizacja pasm świetlnych odpowiada warunkom określonym w takiej dokumentacji, nie ma przeszkód, by połączyć oba rozwiązania i skorzystać z uchylnych świetlików wyposażonych w zintegrowany z ich konstrukcją mechanizm otwierający.

 

świetliki dachowe na dachu przemysłowym